سروش     RSS     Admin
مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی

پروژه های تمام شده
    تدوین دستور العمل طراحی و اجرای تجهیزات آرمسازی ترافیک در معابر شهری (بخش اول)
    تدوین دستور العمل طراحی و اجرای تجهیزات آرمسازی ترافیک در معابر شهری (بخش دوم)
   تدوین دستور العمل طراحی و اجرای تجهیزات آرمسازی ترافیک در معابر شهری (بخش سوم)
   تدوین دستور العمل طراحی و اجرای انواع گارد ریل، ضربه گیر و موانع فیزیکی در معابر شهری
   عناوین پروژه های اتمام یافته (گروه محیط زیست و خدمات شهری)
   شهر پربازی ( نشست تخصصی)
   کسری بودجه و ورشکستگی در شهرداری ها (مقدمه)
   کسری بودجه و ورشکستگی در شهرداری ها (مقدمه)
   ورشکستگی
   تامین مالی
   ایستگاه های آتش نشانی (کلاس ۲ جایگاه های حداقلی)
   ایستگاه های آتش نشانی (کلاس ۲ جایگاه حداقلی۱)
   ایستگاه های آتش نشانی (کلاس ۲ جایگاه حداقلی۲)
   ایستگاه های آتش نشانی (کلاس ۲ جایگاه حداقلی۳)
   ایستگاه های آتش نشانی (کلاس ۲ جایگاه حداقلی۴)
   ایستگاه های آتش نشانی (کلاس ۲ جایگاه حداقلی۵)
   ایستگاه های آتش نشانی (کلاس ۲ جایگاه حداقلی۶)
   ایستگاه های آتش نشانی (کلاس ۲ جایگاه حداقلی۷)
   ایستگاه های آتش نشانی ( کلاس ۲ جایگاه حداقلی۸)
   الزامات فنی جهت اجرای نقشه فاز ۲(سازه ای)
   ایستگاه های آتش نشانی (کلاس ۱ جایگاه های بزرگ)
   الزامات فنی جهت نقشه فاز ۲ (سازه ای)
   نقشه مکانیکی آرایش موتورخانه - اقلیم سرد
   نقشه مکانیکی آرایش موتورخانه - اقلیم معتدل
   نقشه مکانیکی آرایش موتورخانه - اقلیم گرم
   نقشه تاسیسات برقی ( اقلیم سرد)
   نقشه تاسیسات برقی ( اقلیم معتدل)
   نقشه تاسیسات برقی ( اقلیم گرم)
   نقشه تاسیسات مکانیکی ( اقلیم سرد)
   نقشه تاسیسات مکانیکی ( اقلیم معتدل)
   نقشه تاسیسات مکانیکی ( اقلیم گرم)
   نقشه سازه بتنی ( بام شیبدار )
   نقشه سازه بتنی ( بام مسطح )
   نقشه سازه فولادی
   نقشه معماری - سازه بتنی ( بام شیبدار )
   نقشه معماری - سازه بتنی (بام مسطح )
   نقشه معماری - سازه فلزی
   تدوین ساز و کار مدیریت آسیب های اجتماعی در شهرها و روستاهای کشور با تاکید بر نقش مدیریت شهری و روستایی
   جلد اول
   جلد دوم
   جلد سوم
   جلد چهارم
   ضمائم
   آسیب شناسی مدیریت شهری در ایران با رویکرد ارتقاء کارایی و اثر بخشی
   شناسایی عوامل افزایش هزینه های مالی شهرداری ها و ارائه راهکارهای تعدیل آن با استفاده از تکنیک های PSO و شبکه های عصبی
   بهبود خواص عملکردی و تولید مخلوط های آسفالتی بازیافتی با استفاده از اصلاح کننده های الیافی برای استفاده در معابر شهری و روستایی
   تدوین دستور العمل طراحی و اجرای تجهیزات آرمسازی ترافیک در معابر شهری ( بخش اول)
   تدوین دستور العمل طراحی و اجرای تجهیزات آرمسازی ترافیک در معابر شهری ( بخش دوم)
   تدوین دستور العمل طراحی و اجرای تجهیزات آرمسازی ترافیک در معابر شهری ( بحش سوم)
   تدوین دستور العمل طراحی و اجرای انواع گارد ریل، ضربه گیر و موانع فیزیکی در معابر شهری
   عناوین پروژه های اتمام یافته ( گروه محیط زیست و خدمات شهری)
  
ساختمان مرکزی :
 نشانی: تهران - خیابان کارگر شمالی - بالاتر از بلوار کشاورز - پلاک 1184
کدپستی: 1418733516
ساختمان مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی:
نشانی: تهران - میدان ولیعصر(عج) - بلوار کشاورز - ابتدای خیابان نادری - پلاک 17
کدپستی: 1416633661

اوقات شرعی تهران

نظر سنجی
نظر شما درباره پورتال جدید سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور چیست؟