سروش     RSS     Admin
مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی

معاونت پژوهشی
    دستور العمل نحوه انجام مطالعه، نظارت و تصویب طرح های شبکه آبرسانی فظای سبز شهری
   شرح خدمات مطالعات جامع طراحی شبکه آبرسانی فضای سبز شهری
   شیوه نامه تهیه طرح جامع مدیریت پسماندهای عادی کشور
   دستور العمل شورای پژوهشی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
   دستورالعمل شورای پژوهشی مدیریت شهری و روستایی در استانداری ها
   شیوه نامه پژوهشی شهرداری ها و دهیاری های کشور
   آیین نامه خرید خدمات مشاوره
   شرح خدمات پروژه مطالعه و طراحی شبکه های جمع آوری و هدایت آب های سطحی و سیلاب های شهری
   شیوه نامه تهیه طرح جامع مدیریت پسماندهای عادی کشور
   عناوین شیوه نامه های ابلاغی ( گروه محیط زیست و خدمات شهری)
   گزارش تخصصی: ارائه روش های نوین مدیریت رواناب ( آبهای سطحی)
   گزارش تخصصی: اولویت کمینه سازی تولید پسماند عادی شهری
   دستور العمل نحوه انجام مطالعه، نظارت و تصویب طرح های شبکه آبرسانی فظای سبز شهری
   شرح خدمات مطالعات جامع طراحی شبکه آبرسانی فضای سبز شهری
   شیوه نامه تهیه طرح جامع مدیریت پسماندهای عادی کشور
   دستور العمل شورای پژوهشی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
   دستورالعمل شورای پژوهشی مدیریت شهری و روستایی در استانداری ها
   شیوه نامه پژوهشی شهرداری ها و دهیاری های کشور
   آیین نامه خرید خدمات مشاوره
   شرح خدمات پروژه مطالعه و طراحی شبکه های جمع آوری و هدایت آب های سطحی و سیلاب های شهری
  
ساختمان مرکزی :
 نشانی: تهران - خیابان کارگر شمالی - بالاتر از بلوار کشاورز - پلاک 1184
کدپستی: 1418733516
ساختمان مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی:
نشانی: تهران - میدان ولیعصر(عج) - بلوار کشاورز - ابتدای خیابان نادری - پلاک 17
کدپستی: 1416633661

اوقات شرعی تهران

نظر سنجی
نظر شما درباره پورتال جدید سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور چیست؟