سروش     RSS     Admin
مرکز مطالعات شهری و روستایی

دستور العمل ها
   شیوه نامه سفرهای آموزشی داخلی شهرداران و دهیاران کشور
   شیوه نامه طرح دهیار همیار
   دستور العمل آزمونها و صدور گواهینامه های مهارت
   دستور العمل برگزاری دوره های آموزشی مکاتبه ای دهیاران کشور
   دستور العمل دوره های آموزشی غیر حضوری
   دستور العمل گواهینامه های آموزشی نوع دوم
   دستور العمل تشخیص صلاحیت مدرسان آموزشی
   دستور العمل المپیاد علمی و تخصصی شهرداران سراسر کشور
   دستور العمل مستند سازی فعالیت شهرداران کشور
   مقررات جذب نیروی انسانی در شهرداری ها
   نقش داده های مکانی و GIS در مدیریت بحران
   شیوه نامه سفرهای آموزشی داخلی شهرداران و دهیاران کشور
   شیوه نامه طرح دهیار همیار
   دستور العمل آزمونها و صدور گواهینامه های مهارت
   دستور العمل برگزاری دوره های آموزشی مکاتبه ای دهیاران کشور
   دستور العمل دوره های آموزشی غیر حضوری
   دستور العمل گواهینامه های آموزشی نوع دوم
   دستور العمل تشخیص صلاحیت مدرسان آموزشی
   دستور العمل المپیاد علمی و تخصصی شهرداران سراسر کشور
   دستور العمل مستند سازی فعالیت شهرداران کشور
  
ساختمان مرکزی :
 
نشانی: تهران - خیابان کارگر شمالی - بالاتر از بلوار کشاورز - پلاک 1184
 
ساختمان مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی :
نشانی: تهران - میدان ولیعصر(عج) - بلوار کشاورز - ابتدای خیابان نادری - پلاک 17

اوقات شرعی تهران

نظر سنجی
نظر شما درباره پورتال جدید سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور چیست؟